ഞാ൯ എന്ന സംഭവം

My photo
ഇതും പെൺകുട്ട്യാവോ? ഉമ്മാ൯റെ ബീ൪ത്ത വയറുനോക്കി വെല്ലിമ്മ പിറുപിറുത്തു.. പടച്ചോ൯ വല്ല്യോനാണെന്ന് ബാപ്പയും പറഞ്ഞു.. ഇതിപ്പോ മൂന്ന് പ്രസവം കഴിഞ്ഞു.. മൂന്നും പെൺപ്പിള്ളേരു തന്നെ ഒരുപാട് നേ൪ച്ചയും പ്രാ൪ത്ഥനയും നടത്തി.. ഒരു ചാക്ക് പഞ്ചാരവരെ പള്ളിക്കു കൊടുത്തു.. ആഹ്, അങ്ങനെപോയ കണക്കൊക്കെ കൂട്ടുന്പയാ ഉമ്മാക്ക് വേദനവെന്നെ.. വണ്ടി വിളിച്ചു. പക്ഷേങ്കില് നമ്മള് വിടോ..? ബണ്ടീല് കേറുന്നതിന് മുന്പന്നെ നമ്മള് പൊറത്ത് ചാടി.. ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കുമൊക്കെ പെര്ത്ത് ഇഷ്ടായി.. ആൺകുട്ടി.. പെരുന്നാള് വന്ന ജോറ്..! തറവാട്ടിന് ആദ്യായി കിട്ടിയ ആൺകുട്ട്യാ.. മുബാറക്ക് എന്ന് പേരും ഇട്ട്.. ഞമ്മക്ക് പറ്റാഞ്ഞ്യതൊക്കെ ഓന് കൊടുക്കണം എന്ന് ബാപ്പ. അങ്ങനെ നമ്മളെ വള൪ത്തി.. അതി൯റെടേല് വേറേം മൂന്നാല് കുട്ട്യാളുണ്ടായി ട്ടോ.. പിന്നോന്നും ഓ൪മല്ല... അവിടേം ഇവിടേമൊക്കെയായി കുറെ നടന്നു.. അവസാനം ഇവിടെം എത്തി.. തോന്നുന്നതൊക്കെ എഴുതിടാ൯ പറ്റുമെന്നൂടെ കേട്ടപ്പോ സ്ഥിരാക്കിയാലോന്ന് കരുതി.... ഇതൊക്കെതെന്നെയാ ഞാ൯..!!

Wednesday, February 23, 2011

വെള്ളത്തേക്ക്

    ശാപ്പിലേക്കുള്ള വഴി വീണ്ടും ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ടു. കരിത്തിരുണ്ട കാലുകളിലെല്ലാം കൂട്ടിന് ഹവായിയുമുണ്ടായിരുന്നു. കറുത്ത ചുണ്ടുകള്ക്കിടയിലൂടെ വെളുത്ത പല്ലുകള് പുറത്തു ചാടി. കൂടെ ശാപ്പിലെ കുപ്പികളും..!
  കുപ്പികളുടെ അടുപ്പുകള് പലവട്ടം തുറക്കപ്പെട്ടു..!!
  കൂടെ അച്ചാറുകളും പച്ചത്തെറികളും തൊട്ടുനക്കി.
കുപ്പികള് തമ്മിലടിച്ചു. അച്ചാറുകള് തൊട്ടുനക്കി പച്ചത്തെറികള് വാരിയെറിഞ്ഞു. ഒടുവില് വെച്ചവാളുകളും , വിളിച്ച തെറികളും ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികളും ബാക്കിയായി...
വെന്നത് ഇരു കാലിലാണെങ്കിലും പലരുടെയും മടക്കം നാലുകാലിലായിരുന്നു..
കുഴഞ്ഞ നാവിലൂടെ ഒരുത്ത൯ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു "ഇടത്താനേ.. വെല്ലയാനെ......യ്..." പലരും അതുകേട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.
   ചിതലരിച്ച് ജീ൪ണിച്ച കട്ടിലിനെ സമീപിക്കുന്നതിനു മുന്പേ അയാള്
അവശനായ് നിലം തൊട്ടു...!!

ഫുട്ബാള്...!!

വിസിലൂതി...
പോരാട്ടം തുടങ്ങി...!
ഒരു പന്തിനു പിന്നില്..,
അവിശ്രമ പന്തയം !!
ചുറ്റിലോ...?
അലറി വിളിക്കുന്ന
വൂവുസേല !!
ഒരു കൂട്ടം ഭ്രാന്തന്മാ൪
ഇതിനായ് രംഗത്ത്...!!

ജൈസിയും ബാനറും ,
നാടിനെ മൂടുന്നുവോ...?
മദ്യത്തിനേക്കാളും.....
ലഹരിയോ ഫുട്ബാള് ???