ഞാ൯ എന്ന സംഭവം

My photo
ഇതും പെൺകുട്ട്യാവോ? ഉമ്മാ൯റെ ബീ൪ത്ത വയറുനോക്കി വെല്ലിമ്മ പിറുപിറുത്തു.. പടച്ചോ൯ വല്ല്യോനാണെന്ന് ബാപ്പയും പറഞ്ഞു.. ഇതിപ്പോ മൂന്ന് പ്രസവം കഴിഞ്ഞു.. മൂന്നും പെൺപ്പിള്ളേരു തന്നെ ഒരുപാട് നേ൪ച്ചയും പ്രാ൪ത്ഥനയും നടത്തി.. ഒരു ചാക്ക് പഞ്ചാരവരെ പള്ളിക്കു കൊടുത്തു.. ആഹ്, അങ്ങനെപോയ കണക്കൊക്കെ കൂട്ടുന്പയാ ഉമ്മാക്ക് വേദനവെന്നെ.. വണ്ടി വിളിച്ചു. പക്ഷേങ്കില് നമ്മള് വിടോ..? ബണ്ടീല് കേറുന്നതിന് മുന്പന്നെ നമ്മള് പൊറത്ത് ചാടി.. ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കുമൊക്കെ പെര്ത്ത് ഇഷ്ടായി.. ആൺകുട്ടി.. പെരുന്നാള് വന്ന ജോറ്..! തറവാട്ടിന് ആദ്യായി കിട്ടിയ ആൺകുട്ട്യാ.. മുബാറക്ക് എന്ന് പേരും ഇട്ട്.. ഞമ്മക്ക് പറ്റാഞ്ഞ്യതൊക്കെ ഓന് കൊടുക്കണം എന്ന് ബാപ്പ. അങ്ങനെ നമ്മളെ വള൪ത്തി.. അതി൯റെടേല് വേറേം മൂന്നാല് കുട്ട്യാളുണ്ടായി ട്ടോ.. പിന്നോന്നും ഓ൪മല്ല... അവിടേം ഇവിടേമൊക്കെയായി കുറെ നടന്നു.. അവസാനം ഇവിടെം എത്തി.. തോന്നുന്നതൊക്കെ എഴുതിടാ൯ പറ്റുമെന്നൂടെ കേട്ടപ്പോ സ്ഥിരാക്കിയാലോന്ന് കരുതി.... ഇതൊക്കെതെന്നെയാ ഞാ൯..!!

Sunday, January 25, 2015

മിലിയെന്ന പെണ്‍കുട്ടി

അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മേക്കപ്പിങ്ങോ രോമാഞ്ചപ്പെടുത്തുന്ന പാട്ടുസീനുകളോ നായകന്‍റെ തകര്‍പ്പന്‍ ഇടിരംഗങ്ങളോ ആണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമെങ്കില്‍ നിങ്ങളൊരിക്കലും 'മിലി' കാണരുത്..
മറിച്ച് നിങ്ങള്‍ കാണാതെപോയ ചില മനസ്സുകളെ കാണാന്‍, മനസ്സിലാക്കാതെ പോയ ചിലതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ 'മിലി' കാണണം..
'മിലി'യില്‍ ഇടയ്ക്കെവിടെയോ എനിക്കെന്നെ കാണാനായി..
അടുത്തറിഞ്ഞ ചില മനസ്സുകളെയും...
നല്ലൊരു സിനിമയുടെ കഥ വിവരിക്കാന്‍ ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല..
"പ്രൊഫസറുടെ മകള്‍ പഠനത്തില്‍ പിന്നിലാണെന്ന് ടീച്ചര്‍മാര്‍ മുഖംകൂര്‍പ്പിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ എനിക്ക് താങ്ങായി രണ്ടു കൈകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാനിങ്ങനെ ആവില്ലായിരുന്നു..
കണക്ക് പരീക്ഷക്കൊരു പത്ത് മാര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞത് ആഘോളപ്രശ്നമല്ലെന്ന് ആരെലും പറഞ്ഞുതന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാനിങ്ങനെ ആവില്ലായിരുന്നു.." നനവാര്‍ന്ന കണ്ണുകളോടെ മിലി പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഞാനും അതില്‍ അലിഞ്ഞു ചേരുകയായിരുന്നു...
മിലിയെ നിങ്ങള്‍  പരിചയപ്പെടണം..
നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂട്ടണം..!!
#രാജേഷ് ചേട്ടാ..
വെല്‍ വര്‍ക്ക്..