ഞാ൯ എന്ന സംഭവം

My photo
ഇതും പെൺകുട്ട്യാവോ? ഉമ്മാ൯റെ ബീ൪ത്ത വയറുനോക്കി വെല്ലിമ്മ പിറുപിറുത്തു.. പടച്ചോ൯ വല്ല്യോനാണെന്ന് ബാപ്പയും പറഞ്ഞു.. ഇതിപ്പോ മൂന്ന് പ്രസവം കഴിഞ്ഞു.. മൂന്നും പെൺപ്പിള്ളേരു തന്നെ ഒരുപാട് നേ൪ച്ചയും പ്രാ൪ത്ഥനയും നടത്തി.. ഒരു ചാക്ക് പഞ്ചാരവരെ പള്ളിക്കു കൊടുത്തു.. ആഹ്, അങ്ങനെപോയ കണക്കൊക്കെ കൂട്ടുന്പയാ ഉമ്മാക്ക് വേദനവെന്നെ.. വണ്ടി വിളിച്ചു. പക്ഷേങ്കില് നമ്മള് വിടോ..? ബണ്ടീല് കേറുന്നതിന് മുന്പന്നെ നമ്മള് പൊറത്ത് ചാടി.. ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കുമൊക്കെ പെര്ത്ത് ഇഷ്ടായി.. ആൺകുട്ടി.. പെരുന്നാള് വന്ന ജോറ്..! തറവാട്ടിന് ആദ്യായി കിട്ടിയ ആൺകുട്ട്യാ.. മുബാറക്ക് എന്ന് പേരും ഇട്ട്.. ഞമ്മക്ക് പറ്റാഞ്ഞ്യതൊക്കെ ഓന് കൊടുക്കണം എന്ന് ബാപ്പ. അങ്ങനെ നമ്മളെ വള൪ത്തി.. അതി൯റെടേല് വേറേം മൂന്നാല് കുട്ട്യാളുണ്ടായി ട്ടോ.. പിന്നോന്നും ഓ൪മല്ല... അവിടേം ഇവിടേമൊക്കെയായി കുറെ നടന്നു.. അവസാനം ഇവിടെം എത്തി.. തോന്നുന്നതൊക്കെ എഴുതിടാ൯ പറ്റുമെന്നൂടെ കേട്ടപ്പോ സ്ഥിരാക്കിയാലോന്ന് കരുതി.... ഇതൊക്കെതെന്നെയാ ഞാ൯..!!

Sunday, July 9, 2017

സൗഹൃദങ്ങള്‍ വല്ലാത്തൊരു അനുഗ്രഹമാകണം

പടച്ചോന്‍ ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മെ ഓരോരുത്തരേം അനുഗ്രഹിക്കുക.
തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ?
പലപ്പോഴും 'സൗഹൃദങ്ങള്‍' എനിക്ക് ലഭിച്ചതില്‍ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി തോന്നാറുണ്ട്.

നമ്മുടെ ദുനിയാവിന്‍റെ ഒരറ്റമെന്ന് വിളിക്കാന്‍ തോന്നിപ്പോവുന്നവര്‍, കൗതുകപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയില്‍ ചേര്‍ത്തുപിടിക്കുന്നവര്‍, ജിന്നെന്ന പോലെ ഇടക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി മിന്നിമറയുന്നവര്‍, ചെറിയതിന് പോലും വല്ലാണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവര്‍.. അങ്ങനെ വലിയൊരു നിര തന്നെയുണ്ട്.

ഒരുപക്ഷെ, ഇന്ന് സമ്പാദ്യമായെന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വിരലുചൂണ്ടാനുള്ളതും ചൂണ്ടാറുള്ളതും ഈ സൗഹൃദങ്ങളാണ്.

ഫാസിലിനൊപ്പം <3